Jak wybrać psychologa?

n

n

n

Kontakt z psychologiem to szczegu00f3lna relacja, ktu00f3ru0105 trudno zdefiniowau0107. Nie jesteu015bmy lekarzami, nie mou017cemy przyu0142ou017cyu0107 stetoskopu, u017ceby zbadau0107 swojego klienta, ale nie jesteu015bmy teu017c przewodnikami duchowymi, ksiu0119u017cami czy guru u2013 w swojej pracy opieramy siu0119 na nauce, a nie na wierzeniach

n

n

n

Jak wszu0119dzie, su0105 ludzie lepiej i gorzej przygotowani do swojej pracy. Su0105 teu017c u015bwietni fachowcy, ktu00f3rzy po prostu nam nie odpowiadaju0105. Sku0105d wiedzieu0107, czy psycholog, ktu00f3rego wu0142au015bnie spotkaliu015bmy albo spotkamy, jest godny zaufania? Jest kilka rzeczy, na ktu00f3re warto zwru00f3ciu0107 uwagu0119.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1. Tajemnica zawodowau00a0

n

n

n

n

n

n

Psycholog jako wykonuju0105cy zawu00f3d zaufania publicznego (tak samo jak nauczyciel, lekarz, ksiu0105dz, pielu0119gniarka, policnajt etc.), jest zobligowany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. O apektach prawnych tajemnicy zawodowej mou017cna wiu0119cej przeczytau0107u00a0tutaj. Wynika z tego jasno, u017ce jest bardzo niewiele przypadku00f3w, w ktu00f3rych mou017cliwe jest zu0142amanie tej tajemnicy. O ile nie planujecie skrzywdziu0107 siebie lub innych u2013 nie macie siu0119 o co martwiu0107. Tajemnicu0105 obju0119te su0105 nie tylko wasze dane, przebieg rozmowy/sesji z psychologiem, ale teu017c wszelkie wytwory, czyli testy psychologiczne, rysunki, ankiety, kwestionariusze. Jesteu015bcie upowau017cnieni do dysponowania tymi dokumentami wedu0142ug waszej woli.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n


n

n

n

n

2. Szczerou015bu0107

n

n

n

n

n

n

Kultura masowa coraz czu0119u015bciej pokazuje nam kulisy wizyt u psychologa, jako przyjemnu0105 rozmowu0119 dwu00f3ch przyjaciu00f3u0142. Klient siedzi na kanapie wyu0142ou017conej poduszkami w kwiaty, przykrywa siu0119 miu0119kkim kocem i wypu0142akuje siu0119 w niego swojemu terapeucie, ktu00f3ry w tym czasie gu0142aszcze go po gu0142owie. Niestety, telewizja ku0142amie. Relacja z psychologiem to droga do poznania siebie lub rozwiu0105zania swojego problemu, ale paradoksalnie, to wy wykonujecie najwiu0119cej pracy. Dowiedzie siu0119 o sobie rzeczy, ktu00f3re mogu0105 w pierwszej chwili wzbudziu0107 w was zu0142ou015bu0107, niechu0119u0107 do wspu00f3u0142pracy. Jeu015bli twu00f3j psycholog powie ci, u017ce wszystko zaleu017cy od ciebie, uwierz mu. Wie, co mu00f3wi.

n

n

n

n

n

n

n

n


n

n

n

n

n

n

3. Poczucie bezpieczeu0144stwa

n

n

n

n

n

n

Jest ono bardzo u015bciu015ble powiu0105zane z utrzymaniem tajemnicy zawodowej. Zadaniem psychologa jest zapewnienie warunku00f3w, w ktu00f3rych klient bu0119dzie czuu0142 siu0119 komfortowo. Co wiu0119cej u2013 to psycholog musi mieu0107 pod kontrolu0105 miejsce, w ktu00f3rym odbywa siu0119 spotkanie. Dlatego tak niewielu dobrych psychologu00f3w decyduje siu0119 na pomoc przez telefon, czy via Skype. Wtedy nie mou017cemy byu0107 pewni, u017ce u017caden z komputeru00f3w nie przetwarza danych osobowych, u017ce nie ma na nim urzu0105dzeu0144 szpieguju0105cych (chociau017cby wirusu00f3w). Co wiu0119cej u2013 przeglu0105darki internetowe u015bledzu0105 kau017cdy nasz ruch i rejestruju0105 naszu0105 dziau0142alnou015bu0107 online cau0142y czas. Nie przestaju0105, tylko dlatego u017ce dodzwoniu015bmy siu0119 do psychologa. Mou017ce doju015bu0107 do naruszenia prywatnou015bci i u00a0zu0142amania tajemnicy zawodowej, a to ryzyko, ktu00f3rego wolau0142abym nie podejmowau0107. Oczywiu015bcie, w dobie internetu trudno cau0142kowicie siu0119 wyrzec komfortu, ktu00f3ry on nam daje u2013 szybkou015bu0107 komunikacji i zwiu0119kszone grono klientu00f3w. Konsultacje internetowe/telefoniczne powinny byu0107 ekstremalnu0105 rzadkou015bciu0105, odbywau0107 siu0119 tylko w nagu0142ych przypadkach. Jeu015bli wasz psycholog bez problemu inkasuje naleu017cnou015bu0107 i umawia siu0119 z wami na Skype u2013 byu0107 mou017ce jest dobrym fachowcem, ale nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Brak peu0142nej kontroli nad sytuacju0105 zniechu0119ca mnie skutecznie do tej formy pomocy.

n

n

n

n

n

n

n

n


n

n

n

n

u00a04. Kontrakt

n

n

n

n

n

n

Podczas pierwszej wizyty poznajemy siu0119, przedstawiamy siu0119 sobie u2013 psycholog klientowi i vice versa. Klient opowiada swoju0105 historiu0119, a psycholog weryfikuje, czy ma odpowiednie umieju0119tnou015bci i narzu0119dzia, u017ceby podju0105u0107 siu0119 tej wspu00f3u0142pracy. Jeu015bli oboje su0105 zdecydowani, u017ce chcu0105 ze sobu0105 wspu00f3u0142pracowau0107, pojawia siu0119 kontrakt. Mou017ce chociau017ce nie musi byu0107 w formie pisemnej. Jest to swoista umowa miu0119dzy psychologiem a jego klientem, w ktu00f3rej okreu015bla siu0119 najwau017cniejsze punkty wspu00f3u0142pracy. Co na pewno powinno znaleu017au0107 siu0119 w kontrakcie psychologicznym:

n

n

n

n

n<ul class=

ntryvigfx male enhancement pills big penis best pills natural penis how to have get where to buy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *